tel. +48 539 541 410

Kontrola stanu bezpiecznika w rozdzielni niskiego napiecia – przykłady rozwiązań

Urządzenie monitorujące stan bezpieczników WSBO jest wyposażone w wyjście przekaźnikowe – zbiorcze dla wszystkich faz i odpływów (styk normalnie otwarty). Przekaźnik ten jest przełączany w  chwili wykrycia uszkodzenia co najmniej jednego bezpiecznika w dowolnej fazie z dowolnego kontrolowanego przez wskaźnik odpływu. Wyjścia przekaźnikowe wszystkich modułów są łączone równolegle.  Informacja ze wszystkich wskaźników wyprowadzana jest w postaci jednego sygnału binarnego (styk pozostaje zamknięty do momentu wymiany wkładki bezpiecznikowej). Sygnał z urządzenia może być podany na wejście telemechaniki lub bezpośrednio na wejście stykowe modemu GSM (np. comander μPORT).

Podstawowym założeniem proponowanego rozwiązania jest maksymalne uproszczenie urządzenia obiektowego (koszty) zaś wszelkie dodatkowe funkcje (kwitowanie, odstawianie, blokowanie przy pracach eksploatacyjnych) realizowane jest przez software w punkcie centralnym (możliwość dokonywania zmian funkcjonalnych bez ingerencji w każdy obiekt). Zbiorczy sygnał powiadamia nadzorującego, że należy wysłać ekipę serwisową na obiekt, niezależnie w którym nadzorowanym odpływie doszło do przepalenia się bezpiecznika.
Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość łatwej rozbudowy układu sygnalizacji dla nowego odpływu poprzez dołożenie nowego modułu lub podpięciu pod wolne zaciski wejściowe modułu już zainstalowanego.
WSBOx zostało zaprojektowane tak, aby brak zasilania od strony szyn zbiorczych nie powodował wysłania sygnału przepalenia bezpiecznika (zastosowanie w urządzeniu styku normalnie otwartego). Aby styk został zamknięty, muszą być spełnione dwa warunki: obecność napięcia po stronie szyn zbiorczych oraz brak napięcia na wyjściu bezpiecznika. Tak więc w przypadku braku zasilania rozdzielnicy nN (awaria lub wyłączenie dla celów przeprowadzenia prac eksploatacyjnych) urządzenie nie będzie generowało informacji o przepaleniu się bezpiecznika.

Przykłady rozwiązań zdalnego przesyłu informacji o przepaleniu bezpiecznika:

1. Przesył informacji o przepaleniu się wkładki bezpiecznikowej w postaci SMS do osoby zainteresowanej monitorowaniem wkładki na własnym (lub bardzo ważnym) odpływie.

Moduł WSBO monitorujący wybrany odpływ (lub kilka odpływów) podłączony jest na drodze stykowej do modemu GSM (np. comander μPORT). Pojawienie się (lub zanik) sygnału binarnego na wejściu modemu wyzwala generację krótkiej (do 160 znaków) wiadomości tekstowej SMS wysyłanej na telefon osoby zainteresowanej monitorowaniem stanu zasilenia.

3. Przesył informacji do systemów SCADA z wykorzystaniem istniejącej na obiekcie telemechaniki.

Coraz częściej stacje transformatorowe SN/nN są wyposażane w sterowniki telemechaniki monitorujące i sterujące pracą rozdzielni SN. Informacja z telemechanik trafia (najczęściej z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej typu GSM/GPRS lub TETRA) do systemu dyspozytorskiego SCADA. W takim przypadku informację ze wskaźników możemy wprowadzać poprzez wejście stykowe do istniejącej telemechaniki i prezentować w systemie SCADA jako zbiorczy sygnał z danej stacji. Sygnał (informacja) o „stanie bezpieczników” ma z punktu widzenia systemu SCADA podobny status jak np. informacja o zamknięciu drzwi stacji  i podlega podobnej obróbce i hierarchii ważności w systemie SCADA (użytkownik definiuje sygnał podczas edycji stacji).

2. Przesył informacji do systemu monitorowania stanu bezpieczników w rozdzielniach niskiego napięcia "MiniLvs" przez dedykowany modem GSM

Moduły WSBOx podłączone są na drodze stykowej do modemu GSM, który łączy się z serwerem systemu MiniLvs przy użyciu wirtualnej sieci prywatnej VPN lub przy pomocy publicznego Internetu. Informacja o zmianie stanu bezpiecznika jest wysyłana zdarzeniowo i rejestrowana w dedykowanej bazie danych.

Każdy zespół (wskaźnik wraz z modemem) opisany jest  w bazie danych pozycją GPS, adresem pocztowym oraz dodatkowym komentarzem. Na podstawie tych informacji system MiniLvs prezentuje położenie rozdzielnic z przepalonymi bezpiecznikami na mapie geograficznej. Mapę tę można przeglądać przy pomocy dedykowanej aplikacji internetowej korzystając z telefonu typu smartfon,  tabletu lub komputera z dostępem do Internetu.

W bazie danych systemu MiniLvs przechowywana jest także informacja o pracownikach serwisu odpowiedzialnych za usuwanie uszkodzeń bezpieczników. Łączność systemu z pracownikami prowadzona jest przy wykorzystaniu GSM (którego dostawcą mogą być różni operatorzy komórkowi). Przejęcie dyżuru zgłaszane jest przy pomocy wspomnianej dedykowanej aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. System wysyła do pracowników na dyżurze powiadomienia o uszkodzeniach bezpieczników. Zgłoszenia można przeglądać tabelarycznie lub na mapie geograficznej (np. Openstreetmap). W powiadomieniu jest zawarty adres, typ zastosowanych bezpieczników, pozycja GPS oraz dodatkowy komentarz. Po usunięciu uszkodzenia pracownik zamyka zgłoszenie.
Prezentowane na mapie symbole modułów zmieniają się zgodnie z aktualnym stanem zgłoszenia – brak zgłoszenia, zgłoszenie uszkodzenia, potwierdzenie przyjęcia do naprawy, potwierdzenie usunięcia uszkodzenia.
Oprócz interaktywnej mapy z zaznaczonymi modułami monitorującymi bezpieczniki system zapewnia tabelaryczne przeglądanie stanu modułów, historii zgłoszeń oraz statystyk.
Istnieje możliwość przekazywania informacji z systemu MiniLVS do systemu SCADA za pomocą standardowego protokołu transmisji danych.

4. Przesył informacji z wykorzystaniem istniejącego na obiekcie układu do akwizycji i transmisji danych pomiarowych systemu AMI

Do zdalnego przesłania zbiorczej informacji o przepaleniu bezpiecznika można wykorzystać istniejącą infrastrukturę zdalnego odczytu liczników (AMI). Modem systemu „licznikowego” (na stacji) posiada wejście stykowe, które można wykorzystać jako wejście zbiorcze wskaźników stanu wkładek bezpiecznikowych (analogicznie jak w przedstawionym przypadku „wykorzystanie istniejącej na obiekcie telemechaniki”). Modem systemu „licznikowego” będzie skonfigurowany dwojako: jako modem pracujący w systemie AMI (transmisja cykliczna) oraz dla wejścia binarnego jako modem dla transmisji w trybie zdarzeniowym ( w tym przypadku modem zachowuje się tak jak w przykładzie 1 lub 2 (informacja przesyłana jest poza systemem AMI)).  Stacje wyposażone w modem dla AMI pozwalają poprzez dodanie modułów WSB monitorować stany wkładek (oszczędzamy na modemie) nie ingerując w system AMI. Tak pozyskane informacje możemy prezentować i przetwarzać zgodnie z potrzebami użytkownika (przykład 1 i 2 ).

Zaprezentowane powyżej rozwiązania to pewna propozycja i firma ALFAPOWER chętnie przystąpi do realizacji propozycji użytkowników zarówno po stronie sprzętowej jak i oprogramowania traktując opisane powyżej propozycje jako pierwszy etap budowy taniego systemu do monitorowania sieci nN.