tel. +48 539 541 410

WSBO – wskaźnik stanu bezpiecznika

WSBO jest modułowym urządzeniem przeznaczonym do lokalnego i zdalnego sygnalizowania uszkodzenia bezpieczników w obwodach nN. Kontroler jest kompatybilny ze wszystkimi typowymi wkładkami bezpiecznikowymi. Nie wymaga zewnętrznego zasilania. Wskaźnik występuje w dwóch wariantach:

  • WSBO2 – moduł do kontroli dwóch odpływów trójfazowych,
  • WSBO3 –  moduł do kontroli trzech odpływów trójfazowych.

Oczywiście możliwa jest także kontrola jednego odpływu jednofazowego. Kombinacja powyższych modułów pozwala na tworzenie układu monitorowania dowolnej ilości odpływów trójfazowych. Stan każdego bezpiecznika sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED – czerwonej i zielonej. Świecenie zielonej diody LED oznacza stan prawidłowy (obecność napięcia sprawdzana na wyjściu bezpiecznika), świecenie czerwonej sygnalizuje uszkodzenie bezpiecznika.

Wymiary wskaźników (np. WSB02 posiada wymiary 106 x 90 x 58 mm) oraz sposób montażu (na szynie DIN) umożliwiają zastosowanie wskaźników zarówno w rozdzielniach istniejących jak i nowych.

Urządzenie monitorujące stan bezpieczników umożliwia zdalne przesłanie zbiorczej informacji o uszkodzonych bezpiecznikach. Jest ono wyposażone w wyjście przekaźnikowe – zbiorcze dla wszystkich faz i odpływów (styk normalnie otwarty). Przekaźnik ten jest przełączany w  chwili wykrycia uszkodzenia co najmniej jednego bezpiecznika w dowolnej fazie z dowolnego kontrolowanego przez wskaźnik odpływu. Wyjścia przekaźnikowe wszystkich modułów są łączone równolegle.  Informacja ze wszystkich wskaźników wyprowadzana jest w postaci jednego sygnału binarnego (styk pozostaje zamknięty do momentu wymiany wkładki bezpiecznikowej).

Wskaźnik WSBO2

Moduł do kontroli dwóch odpływów trójfazowych

Wslaźnik WSBO3

Moduł do kontroli trzech odpływów trójfazowych