2021.09.14-16 | ENERGETAB 2021 – Bielsko – Biała, Polska

34 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2021, odbędą się w dniach od 14 do 16 września br. na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA. al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, to miejsce jednych z najważniejszych spotkań z czołowymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetyki zawodowej i

Kontynuuj czytanie »

FOTOWOLTAIKA DZIŚ i JUTRO-OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 26-27 maja 2021 r. on-line, 15 września Strefa OZE podczas targów ENERGETAB 2021

Konferencja została zorganizowana przez Oddział Bielsko-Bialskiego SEP przy udziale ZIAD Bielsko-Biała. Pierwsze dwa dni konferencji „FOTOWOLTAIKA – dziś i jutro” zrealizowane zostały w wersji on-line. Trzeci dzień konferencji odbędzie się 15 września w trakcie targów ENERGETAB 2021 i będą to praktyczne pokazy rozwiązań PV w strefie OZE wraz z sesją pytań i odpowiedzi ekspertów zorganizowaną

Kontynuuj czytanie »

Konferencja online „Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego 19-20 maja 2021 r.”

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (szczegółowe informacje http://prosument.ptpiree.pl ). Celem konferencji było wskazanie obecnych trendów w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej, przedstawienie skali zjawiska i jego wpływu na pracę i bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej, nowe technologie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach ale także konieczne na obecnym etapie rozwoju regulacje

Kontynuuj czytanie »

MiniLvs-OZE – Rozwiązanie do obszaru sieci niskiego napięcia nasyconych generacją rozproszoną (w tym prosumencką)

Rozwiązanie, które zapewnia możliwość stałej kontroli obszaru nasyconego zieloną generacją oraz zarządzania nim.  Zadaniem systemu jest monitoring parametrów w punkcie przyłączenia OZE do sieci niskiego napięcia i oddziaływanie na ten punkt oraz monitoring stacji zasilającej obszar. pobierz plik: MiniLvs-OZE. pdf

Kontynuuj czytanie »