Generacja rozproszona

Propozycja dla operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD):

  1. System zarządzania siecią OSD w obszarach nasyconych generacją rozproszoną.
  2. Rozwiązania do automatyzacji sieci w punkcie przyłączenia źródeł rozproszonych.
  3. Rozwiązania zabezpieczające sieć przed pracą wyspową rozproszonych źródeł energii.