tel. +48 539 541 410
Full 1
Wiedza, doświadczenie i innowacyjność
Nowe rozwiązania w zakresie rozwoju inteligentnej infrastruktury sieciowej. Zdalne monitorowanie stanów pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Rozwiązania do nadzoru i zarządzania siecią w obszarach nasyconych generacją rozproszoną. Zarządzanie mikrosiecią w czasie rzeczywistym.

INTELIGENTNE SIECI
Full 1

INTELIGENTNE SIECI


1. Niskokosztowe rozwiązania
do zdalnego monitorowania
stanów pracy
sieci niskiego napięcia.
2. Detekcja stanu bezpiecznika
i obecności napięcia…

NADZÓR MIKROINSTALACJI PV


1. Nadzór instalacji
o mocy 50 – 200 kW
2. Zdalny nadzór
i sterowanie
mikroinstalacją PV
zgodnie wymogami OSD

GENERACJA ROZPROSZONA


1. System zarządzania siecią OSD
w obszarach nasyconych generacją rozproszoną.
2. Rozwiązania do automatyzacji sieci w punkcie przyłączenia źródeł rozproszonych…

MIKROSIECI ENERGETYCZNE


1. Systemy nadzoru sieci prosumenckiej
2. Wizualizacja przepływu energii z uwzględnieniem dwukierunkowości: od prosumenta do sieci zewnętrznej
i odwrotnie…