tel. +48 539 541 410

Przykłady rozwiązań

Inteligentne sieci elektroenergetyczne

ZDALNY MONITORING ROZDZIELNIC ORAZ PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA.

 • Kontrola napięć na szynach zasilających
 • Kontrola stanu wkładek bezpiecznikowych oraz ciągłości obwodów nN
 • Szybka lokalizacja przyczyny braku zasilania odbiorców – prezentacja informacji na mapach terenu
 • Niezbędna informacja dla brygad pogotowia do planowania trasy wyjazdów
 • Analityka awaryjności nadzorowanej sieci

ZDALNY NADZÓR STACJI TRANSFORAMTOROWEJ SŁUPOWEJ SN/nN

 • Monitoring napięcia po stronie SN
 • Monitoring stanu łącznika
 • Wykonanie sterowań przełącznych np. do sterowania łącznikiem
 • Monitoring parametrów sieci (napięć i prądów) po stronie nN
 • Alarmy przekroczeń zadanych wartości,
 • Transmisja sygnałów z rozdzielni niskiego napięcia, w tym z modułów kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych oraz innych czujników np. otwarcia drzwi, systemu wykrywania pożaru itp.

Generacja rozproszona

NADZÓR STACJI ZASILAJĄCEJ OBSZAR NASYCONY GENERACJĄ ROZPROSZONĄ

Monitorowanie obszaru poprzez:

 • Monitoring parametrów sieci w polu zasilającym rozdzielnicę nN, w tym mocy z uwzględnieniem kierunku przepływu,
 • Nadzór warunków napięciowych i częstotliwościowych,
 • Alarmy przekroczeń wartości zadanych,
 • Transmisja sygnałów z rozdzielni niskiego napięcia, w tym z modułów kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych oraz innych czujników np. otwarcia drzwi, systemu wykrywania pożaru itp.

MONITORING ODZIAŁYWANIA ŹRÓDEŁ OZE NA SIEĆ OSD

Zabezpieczenie integralności i bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej w miejscu przyłączenia mikroinstalacji oraz umożliwienie operatorowi OSD wykonanie zdalnego odłączenia w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy sieci poprzez:

 • Monitoring parametrów sieci OSD w punkcie przyłączenia prosumentów i ich źródeł OZE
 • Realizacja automatyk lokalnych
 • Odłączanie źródła w sytuacjach patologicznych
 • Zezwolenie na wznowienie generacji
 • Kontrola napięcia i częstotliwości przed przyłączeniem OZE do sieci w wyniku rozruchu operacyjnego lub ponownego załączenia po wyłączeniu przez automatyki lokalne
 • Blokada wykonania zdalnego przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w sytuacji, gdy obecne jest napięcie po stronie OZE