Oferta

Zdalna kontrola stanu wkładek bezpiecznikowych w sieciach niskiego napięcia

MiniLvs to system nadzoru nad obiektami sieci niskiego napięcia, który umożliwia zdalny monitoring rozdzielnic oraz punktów odbiorczych energii elektrycznej. Zadaniem systemu jest monitorowanie stanu bezpieczników nN (przepalenie wkładki),  przesył informacji z obiektu do centrum nadzoru oraz prezentacja alarmu na urządzeniach mobilnych.

Nadzór obszaru sieci niskiego napięcia nasyconych generacją rozproszoną

MiniLvs_OZE to rozwiązanie, które zapewnia operatorowi OSD możliwość stałej kontroli obszaru nasyconego zieloną generacją oraz zarządzania nim.  Zadaniem systemu jest monitoring parametrów w punkcie przyłączenia OZE do sieci energetyki zawodowej oraz oddziaływanie na ten punkt. W punkcie wspólnym szyn prosumenta (oraz jego OZE) i sieci dystrybucyjnej instalowany jest łącznik, nadzorowany przez dedykowany sterownik, dzięki któremu istnieje możliwość odłączenia źródła od sieci w ten sposób, aby nie pozbawić zasilania prosumenta, gdy jego źródło nie pracuje.