tel. +48 539 541 410

MiniLvs – system zbierania informacji online o braku zasilania odbiorców po sieci niskiego napięcia

System MiniLvs umożliwia zdalny monitoring rozdzielnic oraz punktów odbiorczych energii elektrycznej sieci niskiego napięcia. Informacja o awarii w tego typu miejscach sieci dociera do administratora (dyspozytora) wyłącznie drogą telefoniczną od odbiorcy, niejednokrotnie wiele godzin po zaistnieniu zdarzenia (awaria wystąpiła rano a odbiorca stwierdził brak zasilania po powrocie do domu, wiele godzin po fakcie). Brak informacji “on line” o stanie zasilenia oznacza wysoki poziom wskaźników niedostarczonej energii oraz niekorzystny termin usuwania awarii (przystępujemy do pracy w godzinach popołudniowo-wieczornych po godzinach pracy podczas gdy w godzinach rannych mamy pełną obsadę personelu, który jest w tym czasie niewykorzystany).
System MiniLvs pozwala na wcześniejszą reakcję na awarię poprzez zbieranie informacji o:

 • przepaleniu jednej z wkładek bezpiecznikowych (niepotrzebna jest informacja, która wkładka uległa przepaleniu, gdyż niezależnie od szczegółowej informacji potrzebna jest interwencja personelu);
 • lokalizacji obiektu (identyfikacja obiektu oraz jego położenie w terenie np. współrzędne GPS)
 • czasie powstania zdarzenia (wystarczy nieprecyzyjne prowadzenie czasu np. dodawanie czasu zdarzenia w punkcie centralnym)

Instalacja składa się z:

 • wskaźników  WSBO. Informacja wysyłana jest wyłącznie jako spontaniczna (po wystąpieniu zjawiska).
 • systemu łączności w oparciu o operatora GSM
 • serwera centralnego z oprogramowaniem MiniLvs
 • urządzenia umożliwiającego wizualizację danych (komputer, tablet lub smartfon) z dostępem do internetu.
MiniLvs-small
Funkcjonalność

Źródłem danych dla systemu są wskaźniki WSBO.  Informacja o zmianie stanu bezpiecznika jest wysyłana zdarzeniowo do serwera centralnego i rejestrowana w dedykowanej bazie danych.

Każdy zespół (mikrosterownik wraz z modemem) opisany jest  w bazie danych pozycją GPS, adresem pocztowym oraz dodatkowym komentarzem. Na podstawie tych informacji system MiniLvs prezentuje położenie modułów na mapie geograficznej. Mapę tę można przeglądać przy pomocy dedykowanej aplikacji internetowej korzystając z telefonu typu smartfon, z tabletu lub komputera z dostępem do internetu.

W bazie danych przechowywana jest także informacja o pracownikach serwisu odpowiedzialnych za usuwanie uszkodzeń bezpieczników. Łączność systemu z pracownikami prowadzona jest przy wykorzystaniu GSM. Przejęcie dyżuru zgłaszane jest przy pomocy wspomnianej dedykowanej aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. System wysyła do pracowników na dyżurze powiadomienia o uszkodzeniach bezpieczników. Zgłoszenia można przeglądać tabelarycznie lub na mapie geograficznej.

W powiadomieniu jest zawarty adres, typ zastosowanych bezpieczników, pozycja GPS oraz dodatkowy komentarz. Po usunięciu uszkodzenia pracownik zamyka zgłoszenie.

Prezentowane na mapie symbole modułów zmieniają się zgodnie z aktualnym stanem zgłoszenia – brak zgłoszenia, zgłoszenie uszkodzenia, potwierdzenie przyjęcia do naprawy, potwierdzenie usunięcia uszkodzenia.
Oprócz interaktywnej mapy z zaznaczonymi modułami monitorującymi bezpieczniki system zapewnia tabelaryczne przeglądanie stanu modułów, historii zgłoszeń oraz statystyk.

Sygnały z modułów WSBOx  można także wpinać w istniejące na obiekcie urządzenia telemechaniczne – wystarczy pojedynczy sygnał binarny. Wtedy powiadamianie i prezentacja danych o uszkodzeniach odbywa się w ramach istniejącego systemu typu SCADA.

Założenia

System MiniLvs zbudowano w oparciu o następujące założenia:

 • wykorzystanie sieci operatora GSM (łączność oraz lokalizacja obiektu)
 • wykorzystanie ogólnie dostępnych (darmo lub za niewielką opłatą) map kontrolowanego terenu prezentowanych na prostym przenośnym komputerze
 • redukcję kosztów urządzenia zainstalowanego u odbiorcy poprzez:
  • rezygnację z zasilacza,
  • uproszczenia zbieranej informacji,
  • opłaty za transmisję sprowadzone wyłącznie do transmisji sporadycznych,
  • „przeniesienie” inteligencji systemu do sieci operatora GSM (identyfikacja lokalizacji obiektu, kodowanie transmisji, prowadzenie czasu itp.)
Firma Alfa Power oferuje:
 1. Dostawę i instalację wskaźników
 2. Generację bazy sieci
 3. Komputer i oprogramowanie funkcjonalne i narzędziowe.
 4. Dostawę systemu telekomunikacyjnego od wskazanego operatora
 5. Uruchomienie systemu i (opcjonalnie) serwis systemu.