Nadzór mikroinstalacji PV

Zdalny nadzór i sterowanie mikroinstalacją PV zgodnie wymogami OSD – propozycje dla wykonawców:

  • Nadzór instalacji o mocy 50 – 200 kW
  • Zestaw zabezpieczeń (nn – 0.4 kV) zgodnie wymogami OSD
  • Współpraca z loggerem/inwerterem – polecenie ograniczenia mocy przez OSD
  • Blokada mocy zwrotnej – polecenie ograniczenia generowanej mocy na podstawie jej wartości i kierunku przepływu w monitorowanym punkcie

Firma ALFA POWER oferuje:

  • Doradztwo dla projektantów
  • Udział w rozruchu instalacji ( w tym próby funkcjonalne z OSD)
  • Rozwinięcie funkcjonalne instalacji przez implementację w sterowniku uzgodnionego z inwestorem algorytmu oddziaływania na generację (np. blokada wprowadzania mocy do sieci itp.).
  • Dostawę systemu MiniLvs dla pełnego monitoringu instalacji przez inwestora (system może obsługiwać kilka instalacji jednocześnie).