MiniLvs-OZE – Rozwiązanie do obszaru sieci niskiego napięcia nasyconych generacją rozproszoną (w tym prosumencką)

Rozwiązanie, które zapewnia możliwość stałej kontroli obszaru nasyconego zieloną generacją oraz zarządzania nim.  Zadaniem systemu jest monitoring parametrów w punkcie przyłączenia OZE do sieci niskiego napięcia i oddziaływanie na ten punkt oraz monitoring stacji zasilającej obszar. pobierz plik: MiniLvs-OZE. pdf

Kontynuuj czytanie »