MiniLvs-OZE – system nadzoru obszarów sieci niskiego napięcia nasyconych generacją rozproszoną

MiniLvs-OZE – system nadzoru obszarów sieci niskiego napięcia nasyconych generacją rozproszoną

Przeznaczenie

 • Zdalny monitoring parametrów sieci w punkcie przyłączenia prosumenta oraz jego źródła OZE
 • Nadzór warunków napięciowych w nadzorowanym obszarze
 • Bilansowanie obszaru
 • Oddziaływanie na źródła poprzez zdalne odłączanie (lub zezwolenie na załączanie) przez dyspozytora OSD
 • Sterowanie mocą generowaną w obszarze – ręcznie lub poprzez zaimplementowane automatyki

Funkcje podstawowe

 • Monitorowanie obszaru, prezentacja informacji na terminalach (tablet, komputer PC)
 • Kontrola parametrów P i U oraz kierunku przepływu mocy na nadzorowanym obszarze
 • Alarmy przekroczenia wartości zadanych
 • Automatyki lokalne i obszarowe
 • Współpraca z systemami SCADA
 • Oddziaływanie na przyłączenie OZE do sieci na polecenie:
  • Operatora OSD – z poziomu MiniLvs_OZE,
  • zaimplementowanej automatyki do sterowania obszarem,
  • Operatora OSD – z poziomu SCADA (retransmisja poleceń).

 Obszar zastosowania

 • Operatorzy systemów elektroenergetycznych
 • Operatorzy społeczności energetycznej
 • Spółdzielnie energetyczne

Zalety

 • Informacja o bieżącym stanie sieci nN nasyconych generacją rozproszoną
 • Umożliwienie zarządzania siecią
 • Wpływ OSD na współpracę OZE z siecią poprzez możliwość oddziaływania na źródło
 • Rejestracja zdarzeń i parametrów w czasie rzeczywistym
Kategoria: Tag:

Architektura systemu

 • nadzór punktu przyłączenia prosumenta i jego źródła OZE do sieci OSD,
 • nadzór stacji zasilających nadzorowany obszar,
 • nadzór obszaru w centrum nadzoru.

Głównymi elementami systemu są:

 • sterowniki (TELX25_OZE), nadzorujące sieć OSD w punkcie przyłączenia prosumenta oraz jego źródła OZE,
 • sterownik TELX na stacji zasilającej,
 • system łączności w oparciu o operatora GSM,
 • oprogramowanie zarządzające MiniLvs-OZE
 • aplikacja MiniLvs-OZE na urządzenia umożliwiające wizualizację danych (komputer, tablet lub smartfon).

MiniLvs-OZE - system nadzoru obszaru oraz realizacji automatyk obszarowych

 • Automatyczna kontrola poziomu napięć i równowagi wyspy
 • Alarmowanie operatora o stanach patologicznych w sieci poprzez system powiadomień lub przy wykorzystaniu systemu SMS
 • Automatyka odstawienia generacji w oparciu o zdefiniowane kryteria (np. napięciowe lub kierunku przepływu mocy)
 • Generacja zestawień, dzienników, raportów, statystyk itp. – wg potrzeb Operatora
 • Udostępnianie informacji systemom zewnętrznym
 • Diagnostyka pracy sterowników oraz zdalne serwisowanie i parametryzacja

Punkt przyłączenia prosumenta i OZE

 • Monitoring parametrów sieci, w tym mocy (P i Q) pobieranej i oddawanej do sieci
 • Realizacja zabezpieczeń sieci i automatyk lokalnych
 •  Sygnalizacja działania zabezpieczeń i automatyk
 • Odłączanie źródła w sytuacjach patologicznych (niezależnie od automatyk zaimplementowanych w inwerterze)
 • Zezwolenie na wznowienie generacji
 • Kontrola napięcia i  częstotliwości przed przyłączeniem OZE do sieci
 • Blokada załączenia przy wykryciu napięcia od strony inwertera.

Nadzór stacji zasilającej obszar

 • Monitoring parametrów sieci po stronie nN, w tym mocy (P i Q) pobieranej i oddawanej do sieci SN
 • Sygnalizacja przekroczenia 10 – minutowej wartości średniej napięcia powyżej ustawionego progu
 • Sygnalizacja przekroczenia napięcia powyżej ustawionego progu
 • Sygnalizacja obniżenia napięcia poniżej ustawionego progu

MiniLvs_OZE - Wizualizacja informacji

 • Prezentacja lokalizacji obiektu na skalowalnych mapach graficznych
 • Graficzna prezentacja bieżącego stanu obiektu za pomocą symboli animowanych:
  • zdarzeniem na obiekcie,
  • sygnałem diagnostycznym sterownika,
  • sygnałem z automatyk.
 • Szczegółowa prezentacja informacji o stanie obiektu w ujęciu bieżącym i historycznym
 • Prezentacja stanu nadzorowanej sieci w formie graficznej, tabelarycznej, list i dzienników
 • Dostęp do danych pomiarowych poprzez Web Service