MiniLvs – system nadzoru nad obiektami sieci niskiego napięcia

MiniLvs – system nadzoru nad obiektami sieci niskiego napięcia

Przeznaczenie

 • Zdalny monitoring rozdzielnic oraz punktów odbiorczych energii elektrycznej
 • Zbieranie, analiza i archiwizacja informacji
 • Prezentacja informacji na urządzeniach mobilnych.

Funkcje podstawowe

 • Wizualizacja położenia obiektów oraz typu alarmów na mapach geograficznych
 • Prezentacja alarmów oraz zdarzeń w postaci chronologicznych list
 • Wysyłanie powiadomień na urządzenia mobilne
 • Współpraca z systemami SCADA w protokole DNP 3.0

Obszar zastosowania

 • Operatorzy systemów elektroenergetycznych
 • Zakłady przemysłowe
 • Osiedla mieszkaniowe
 • Obiekty kubaturowe użytku publicznego

Zalety

 • szybka lokalizacja obiektu z pobudzonym alarmem
 • szybka diagnoza przyczyny braku zasilania
 • szybkie i bezpośrednie powiadamianie służb pogotowia
 • rejestracja zdarzeń w czasie rzeczywistym

Architektura systemu

System zbudowany jest z następujących komponentów:

 • centrum nadzoru:
  • systemu zbierania informacji MiniLvs posadowionego na komputerze klienta lub udostępnionego jako usługa cloud computing dostawcy rozwiązania,
  • urządzeń umożliwiających wizualizację danych typu: tablet lub smartfon z aplikacją MiniLvs oraz komputer typu PC z oprogramowaniem MiniLvs Desktop.
 • nadzorowane punkty
  • uniwersalnych kontrolerów stanu wkładek bezpiecznikowych WSBO zainstalowanych w rozdzielnicach nN lub w skrzynkach przyłączeniowych,
  • detektorów DZF3 zaniku fazy i asymetrii zasilania,
  • transmiterów sygnałów TSB zapewniających komunikację z centrum nadzoru z wykorzystaniem łączności GSM,

MiniLvs - system zbierania informacji

 • Identyfikacja obiektu z alarmem.
 • Odbiór i rejestracja informacji w bazie danych.
 • Prezentacja chronologicznej listy zdarzeń (dziennik ogólny  lub dziennik obiektu).
 • Wizualizacja mapy terenu, prezentacja graficzna  obiektu oraz sygnałów alarmowych.
 • Diagnostyka stanu transmiterów,
 • Diagnostyka łączności z obiektami

MiniLvs - aplikacja do prezentacji informacji

 • Prezentacja lokalizacji obiektu na skalowalnych mapach graficznych za pomocą symbolu
 • Prezentacja stanu obiektu poprzez zmianę koloru symbolu (sprawny, z pobudzonym alarmem, z utraconą łącznością itp.)
 • Prezentacja typu alarmu za pomocą ikon towarzyszących (przepalony bezpiecznik, brak napięcia na szynach otwarcie drzwi itp.)
 • Prezentacja zarejestrowanych zdarzeń w postaci chronologicznych list (alarmowej, dziennika ogólnego, dziennika stacji)
 • Menu kontekstowe

WSBO

 • Kontrola bezpieczników na podstawie pomiaru napięć przed i za bezpiecznikiem.
 • Lokalna sygnalizacja za pomocą LED.
 • Zdalny sygnał zbiorczy lub z każdego odpływu oddzielnie (wyjście stykowe).
 • Blokowanie sygnalizacji z nieczynnego pola.
 • Kontrola zgodności faz przed i za bezpiecznikiem.
 • Kontrola napięć wstecznych.
 • Kompatybilny ze wszystkimi typowymi wkładkami bezpiecznikowymi.
 • Zasilany z kontrolowanych szyn.

TSB

 • Komunikacja bezprzewodowa
 • Wbudowany modem GPRS/GSM
 • Koncentrator stanów alarmowych (wejścia stykowe)
 • Możliwość doposażenia w moduły podtrzymania zasilania przy braku sieci w celu przesłania jednego komunikatu.