tel. +48 539 541 410

Konferencja online „Prosument energii odnawialnej jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego 19-20 maja 2021 r.”

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (szczegółowe informacje http://prosument.ptpiree.pl ). Celem konferencji było wskazanie obecnych trendów w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej, przedstawienie skali zjawiska i jego wpływu na pracę i bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej, nowe technologie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach ale także konieczne na obecnym etapie rozwoju regulacje mające ułatwić współpracę Operatora Sieci Dystrybucyjnej z przyłączanymi do jego sieci mikroźródłami.

W trakcie konferencji zostało zaprezentowane pilotażowe wdrożenie systemu MiniLvs_OZE. Referat został udostępniony przez PTPIREE w zakładce Pliki do pobrania.

Poniżej udostępniamy referat wygłoszony przez Prezesa Macieja Kołodziejczyka.

MiniLvs_OZE-PTPiREE-2021