TELOZE – sterownik do nadzoru punktu przyłączenia instalacji wytwórczej PV do sieci OSD

TELOZE – sterownik do nadzoru punktu przyłączenia instalacji wytwórczej PV do sieci OSD

– Pomiar trzech napięć fazowych
– Pomiar trzech prądów
– Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie
– Sumowanie mocy
– Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)
– Alarm przekroczenia lub obniżenia napięcia zgodnie z ustawionymi progami
– Alarm przekroczenia wartości Uśrednie 10min
– Odczyt sygnalizacji (np. stanu łącznika, otwarcia drzwi)
– Wykonywanie sterowań przełącznych
– Wbudowany modem GSM/GPRS
– Transmisja danych do centrum nadzoru w protokołach IP/UDP/AP i IP/UDP/DNP3.0
– Kanał RS485 do współpracy w protokole MODBUS RTU/SUNSPEC z inwerterem (loggerem)
– Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanej sieci 230V.
– Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego lub bateryjnego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu

Kategoria:
 • Monitoring parametrów sieci w punkcie przyłączenia prosumenta do sieci energetyki zawodowej
 • Nadzór i zdalne sterowanie wyłącznikiem w punkcie przyłączenia OZE (POC)
 • Odłączanie źródła w sytuacjach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pracy sieci (niezależnie od automatyk zaimplementowanych w OZE)
 • Kontrola napięcia i częstotliwości przed przyłączeniem OZE do sieci
 • Zezwolenie na wznowienie generacji
 • Blokada załączenia przy wykryciu napięcia od strony OZE
 • Alarmy przekroczeń zadanych progów
 • Przekazywanie poleceń z systemu SCADA na drodze cyfrowej do inwertera/ loggera
 • Zabezpieczenie nadnapięciowe Uśrednie 10min
 • Zabezpieczenie nadnapięciowe U>
 • Zabezpieczenie podnapięciowe U<
 • Zabezpieczenie częstotliwościowe f> i f<
 • Zabezpieczenie ROCOF (df/dt)
 • Zabezpieczenie Vector Shift
 • Zdalna zmiana nastaw
 • Zapewnia OSD zdalną kontrolę nad parametrami nadzorowanej sieci w punkcie przyłączenia instalacji wytwórczej
 • Wykrywa przekroczenie dopuszczalnych parametrów sieci i zapobiega przesyle energii w stronę OSD poprzez wysłanie polecenia sterowniczego na wyłącznik lub polecenia zaprzestania generacji przez inwerter.
 • Wykrywa sytuację niezamierzonej pracy wyspowej i odłącza instalację wytwórczą od sieci OSD.
 • Zabezpiecza sieć dystrybucyjną, na której prowadzone są prace serwisowe i konserwacyjne (wykonuje zdalne odłączenie instalacji PV od sieci oraz przekazuje informację o braku napięcia na wszystkich przewodach roboczych przed udostepnieniem miejsca pracy).
 • Zasilanie: 230V (50Hz).
 • Zasilanie rezerwowe (opcjonalne) z zasobnika energii ZE2
 • Urządzenie przygotowane jest do podłączenia trzech faz napięcia 230V. Do prawidłowej pracy wystarcza obecność 1 fazy
 • Transmisja danych: GSM/GPRS
 • Protokoły do łączności z OSD: IP/UDP/AP lub IP/UDP/DNP3.0
 • Protokoły do łączności z instalacją OZE: SunSpec, Modbus RTU

TELXOZE_3G

Zasoby:

 • 8 wejść sygnalizacyjnych z wbudowanym napięciem zasilania 12V;
 • 4 sterowania przełączne;
 • 6 wejść pomiaru napięć fazowych;
 • 3 wejścia pomiarowe prądowe (5A);
 • Kanał RS485 do łączności z inwerterem w protokole SunSpec.

TELXOZE_3GM

Zasoby:

 • 8 wejść sygnalizacyjnych z wbudowanym napięciem zasilania 12V;
 • 4 sterowania przełączne;
 • 6 wejść pomiaru napięć fazowych;
 • 3 wejścia pomiarowe prądowe (5A);

Współpraca z loggerem kontrolującym inwertery w celu odczytu i zdalnego ustawienia parametrów:

 • ograniczenia generowanej mocy czynnej,
 • wartości generowanej mocy biernej,
 • wartości współczynnika mocy.