TELX – Sterownik obiektowy do zdalnego nadzoru sieci niskiego napięcia

TELX – Sterownik obiektowy do zdalnego nadzoru sieci niskiego napięcia

 • Pomiar trzech napięć fazowych
 • Pomiar trzech prądów
 • Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie
 • Sumowanie mocy
 • Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)
 • Alarm przekroczenia lub obniżenia napięcia zgodnie z ustawionymi progami
 • Alarm przekroczenia wartości Uśrednie 10min
 • Odczyt sygnalizacji (np. stanu łącznika, otwarcia drzwi)
 • Wykonywanie sterowań przełącznych
 • Wbudowany modem GSM/GPRS
 • Transmisja danych do centrum nadzoru w protokołach IP/UDP/AP i IP/UDP/DNP3.0
 • Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanej sieci 230V.
 • Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego lub bateryjnego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu
Kategoria: Tag:
 • Zbieranie niezbędnych informacji o stanie sieci niskiego napięcia poprzez:
  • nadzór obiektów nieposiadających trwałego łącza komunikacyjnego,
  • nadzór stacji zasilającej obszar,
  • monitoring stanu i oddziaływanie na źródło generacji przyłączone do sieci niskiego napięcia.
 • Alarmy przekroczeń zadanych progów

NADZÓR STACJI ZASILAJĄCEJ OBSZAR NASYCONY GENERACJĄ ROZPROSZONĄ

Monitorowanie obszaru poprzez:

 • Monitoring parametrów sieci w polu zasilającym rozdzielnicę nN, w tym mocy z uwzględnieniem kierunku przepływu,
 • Nadzór warunków napięciowych i częstotliwościowych,
 • Alarmy przekroczeń wartości zadanych,
 • Transmisja sygnałów z rozdzielni niskiego napięcia, w tym z modułów kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych oraz innych czujników np. otwarcia drzwi, systemu wykrywania pożaru itp.

NADZÓR STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ SN/nN

 • Monitoring napięcia po stronie SN za pośrednictwem sensorów napięciowych
 • Monitoring stanu łącznika
 • Wykonanie sterowań przełącznych np. do sterowania łącznikiem
 • Monitoring parametrów sieci po stronie nN
 • Alarmy przekroczeń zadanych wartości,
 • Transmisja sygnałów z rozdzielni niskiego napięcia, w tym z modułów kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych oraz innych czujników np. otwarcia drzwi, systemu wykrywania pożaru itp.
 • Pomiar trzech napięć fazowych
 • Pomiar trzech prądów
 • Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie
 • Sumowanie mocy
 • Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)
 • Alarm przekroczenia lub obniżenia napięcia zgodnie z ustawionymi progami
 • Alarm przekroczenia wartości Uśrednie 10min
 • Odczyt sygnalizacji (np. stanu łącznika, otwarcia drzwi)
 • Wykonywanie sterowań przełącznych
 • Wbudowany modem GSM/GPRS
 • Transmisja danych do centrum nadzoru w protokołach IP/UDP/AP i IP/UDP/DNP3.0
 • Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanej sieci 230V.
 • Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego lub bateryjnego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu
 • Zasilanie: 230V (50Hz).
 • Zasilanie rezerwowe (opcjonalne) z zasobnika energii
 • Urządzenie przygotowane jest do podłączenia trzech faz napięcia 230V. Do prawidłowej pracy wystarcza obecność 1 fazy
 • Transmisja danych: GSM/GPRS
 • Protokoły: IP/UDP/AP lub IP/UDP/DNP3.0

TELX

Zasoby:

 • 8 wejść sygnalizacyjnych z wbudowanym napięciem zasilania 12V
 • 5 sterowań przełącznych –  do sterowania stycznikiem
 • 6 wejść pomiaru napięć fazowych;
 • 3 wejścia pomiarowe prądowe.

TELX3

Zasoby:

 • 12 wejść sygnalizacyjnych z wbudowanym napięciem zasilania 12V
 • 6 sterowań przełącznych –  do sterowania stycznikiem
 • 6 wejść pomiaru napięć fazowych;
 • 3 wejścia pomiarowe prądowe.