TELXSUN – sterownik do nadzoru punktu przyłączenia instalacji PV do sieci OSD po stronie niskiego napięcia

TELXSUN – sterownik do nadzoru punktu przyłączenia instalacji PV do sieci OSD po stronie niskiego napięcia

Pomiar trzech napięć fazowych

Pomiar pośredni trzech prądów fazowych (5A)

Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie, sumowanie mocy

Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)

Odczyt sygnalizacji

Sterowanie łącznikiem sprzęgającym (na polecenie OSD lub na podstawie zadziałania zabezpieczeń)

Blokada lub zezwolenie na sterowanie łącznikiem ustawiane przez OSD

Kontrola wartości napięć i częstotliwości w każdej fazie przed przyłączeniem OZE do sieci

Łączność GSM – możliwość podłączenia dwóch modemów GSM/GPRS/LTE

Kanał Ethernet

Kanał RS485

Kanał RS232

Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu

Kategoria:

Odłączenie OZE od sieci na podstawie działania zaimplementowanych zabezpieczeń.

Automatyka blokady załączenia w przypadku:

 • nieprawidłowych parametrów sieci,
 • obecności napięcia po stronie źródła.

Zdalna kontrola prowadzona przez OSD

 • przesyłanie pomiarów i sygnalizacji do OSD,
 • wykonanie zdalnego odłączenia instalacji na polecenie OSD,
 • przekazanie do inwerterów polecenia ograniczenia generowanej mocy.

Przesyłanie sygnałów zadziałania z zewnętrznych urządzeń przyłączonych do sterownika na drodze stykowej.

Współpraca z loggerem/inwerterem w zakresie odczytu oraz zdalnej modyfikacji parametrów dotyczących:

 • ograniczenia generacji mocy czynnej,
 • wartości mocy biernej,
 • wartości współczynnika mocy.

Współpraca z loggerem/inwerterem w zakresie regulacji mocy czynnej generowanej przez instalację, na podstawie pomiarów w punkcie przyłączenia do sieci – model „zero wypływu”.

Zabezpieczenie nadnapięciowe Uśrednie 10min

Zabezpieczenie nadnapięciowe U>

Zabezpieczenie podnapięciowe U<

Zabezpieczenie częstotliwościowe f> i f<

Zabezpieczenie ROCOF (df/dt)

Zabezpieczenie Vector Shift

Zdalna zmiana nastaw

Kontrola wartości napięć i częstotliwości w każdej fazie przed przyłączeniem OZE do sieci

Blokada załączenia łącznika w przypadku obecności napięcia za łącznikiem po stronie OZE

Informacje przesyłane do OSD:

 • stany sygnalizacji stykowej (np. stan łącznika)
 • wartości napięć i prądów fazowych
 • wartości mocy czynnej i biernej w każdej fazie
 • aktualna nastawa ograniczenia generowanej mocy

Sterowania odbierane z OSD:

 • komendy sterownicze
 • nastawy ograniczenia generowanej mocy.

Z kontrolowanych faz napięciem 230V.

Kanał Protokoły
GSM/GPRS/LTE za pośrednictwem podwójnego modemu TELX2M dedykowany APN DNP3.0 UDP
AP UDP
Telnet
Ethernet DNP3.0 UDP
AP UDP
Telnet
Modbus TCP client (łączność z loggerem)
RS485 Modbus RTU master (łączność z loggerem)
RS232 DNP3.0

TELXSUN

8 wejść sygnalizacyjnych z wbudowanym napięciem zasilania 12V

2 wyjścia sterownicze impulsowe

1 wyjście sterownicze bistabilne

6 wejść pomiaru napięć fazowych

3 wejścia pomiarowe prądowe