DZF3-Detektor Zaniku Fazy

DZF3-Detektor Zaniku Fazy

– Detekcja asymetrii lub zaniku napięć w rozdzielni nN.
– Lokalna sygnalizacja za pomocą LED
– Zdalna sygnalizacja – wyjście stykowe zbiorcze dla kontrolowanych faz
– Zasilanie z kontrolowanych napięć fazowych.

Stan prawidłowy (brak asymetrii) – styk zamknięty
Zanik fazy lub asymetria– styk otwarty
Zanik trzech faz – styk otwarty (moduł nieaktywny)

Z trzech kontrolowanych faz. Do prawidłowego działania wystarczy obecność napięcia przynajmniej jednej z faz.

Asymetria jest sygnalizowana w przypadku, gdy różnica napięć przekracza 50V (współczynnik 0.8). Powrót następuje przy różnicy 35V (współczynnik 0.85)..