TELX_OZE – Sterownik oraz zabezpieczenie przyłącza OZE do sieci nN

TELX_OZE – Sterownik oraz zabezpieczenie przyłącza OZE do sieci nN

 • Pomiar trzech napięć fazowych
 • Pomiar trzech prądów
 • Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie
 • Sumowanie mocy
 • Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)
 • Alarm przekroczenia lub obniżenia napięcia zgodnie z ustawionymi progami
 • Alarm przekroczenia wartości Uśrednie 10min
 • Odczyt sygnalizacji (np. stanu łącznika, otwarcia drzwi)
 • Wykonywanie sterowań przełącznych
 • Wbudowany modem GSM/GPRS
 • Transmisja danych do centrum nadzoru w protokołach IP/UDP/AP i IP/UDP/DNP3.0
 • Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanej sieci 230V.
 • Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego lub bateryjnego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu
Kategoria:
 • Monitoring parametrów w punkcie przyłączenia prosumenta do sieci energetyki zawodowej oraz oddziaływanie na miejsce przyłączenia OZE (POC)
 • Odłączanie źródła w sytuacjach patologicznych (niezależnie od automatyk zaimplementowanych w OZE)
 • Zezwolenie na wznowienie generacji
 • Kontrola napięcia i częstotliwości przed przyłączeniem OZE do sieci
 • Blokada załączenia przy wykryciu napięcia od strony OZE
 • Alarmy przekroczeń zadanych progów
 • Zapobiega wytwarzaniu energii przez instalację wytwórczą, powodującej podwyższenie napięcia w sieci dystrybucyjnej, do której jest ona przyłączona.
 • Wykrywa sytuację niezamierzonej pracy wyspowej i odłącza instalację wytwórczą, zapobiegając uszkodzeniu innych urządzeń zarówno w instalacjach wytwórczych jaki i w sieci dystrybucyjnej.
 • Umożliwia prace konserwacyjne po celowym odłączeniu części sieci dystrybucyjnej (informuje o braku napięcia na wszystkich przewodach roboczych przed udostepnieniem miejsca pracy).
 • Pomaga w doprowadzeniu sieci dystrybucyjnej do stanu kontrolowanego, , w przypadku odchyleń napięcia lub częstotliwości przekraczających odpowiednie wartości regulacji.
 • Pomiar trzech napięć fazowych
 • Pomiar trzech prądów
 • Wyliczanie mocy czynnej i biernej w każdej fazie
 • Sumowanie mocy
 • Dodatkowy pomiar kontrolny trzech napięć za łącznikiem (od strony źródła)
 • Alarm przekroczenia lub obniżenia napięcia zgodnie z ustawionymi progami
 • Alarm przekroczenia wartości Uśrednie 10min
 • Odczyt sygnalizacji (np. stanu łącznika, otwarcia drzwi)
 • Wykonywanie sterowań przełącznych
 • Wbudowany modem GSM/GPRS
 • Transmisja danych do centrum nadzoru w protokołach IP/UDP/AP i IP/UDP/DNP3.0
 • Zasilanie bezpośrednio z kontrolowanej sieci 230V.
 • Zewnętrzne podtrzymanie zasilania z kondensatorowego lub bateryjnego zasobnika energii w celu przesłania jednego komunikatu
 • Zabezpieczenie nadnapięciowe Uśrednie 10min
 • Zabezpieczenie nadnapięciowe U>
 • Zabezpieczenie podnapięciowe U<
 • Zabezpieczenie częstotliwościowe f> i f<
 • Zabezpieczenie ROCOF (df/dt)
 • Zabezpieczenie Vector Shift
 • Zdalna zmiana nastaw
 • Zasilanie: 230V (50Hz).
 • Zasilanie rezerwowe (opcjonalne) z zasobnika energii
 • Urządzenie przygotowane jest do podłączenia trzech faz napięcia 230V. Do prawidłowej pracy wystarcza obecność 1 fazy
 • Transmisja danych: GSM/GPRS
 • Protokoły: IP/UDP/AP lub IP/UDP/DNP3.0

TELX_OZE

Zasoby:

 • 8 wejść sygnalizacyjnych z wbudowanym napięciem zasilania 12V
 • 5 sterowań przełącznych –  do sterowania stycznikiem
 • 6 wejść pomiaru napięć fazowych;
 • 3 wejścia pomiarowe prądowe.

TELX3_OZE

Zasoby:

 • 12 wejść sygnalizacyjnych z wbudowanym napięciem zasilania 12V
 • 6 sterowań przełącznych –  do sterowania stycznikiem
 • 6 wejść pomiaru napięć fazowych;
 • 3 wejścia pomiarowe prądowe.