ZE2-Kondensatorowy zasobnik energii

ZE2-Kondensatorowy zasobnik energii

Bezobsługowy zasobnik kondensatorowy przeznaczony do podtrzymania pracy transmitera TSB po zaniku napięcia zasilania, w celu przesłania jednego komunikatu. Zawiera kondensatory elektrolityczne. Kondensatory w zasobniku są ładowane przez urządzenie, którego zasilanie ma być podtrzymywane, podczas jego normalnej pracy.

Kategoria:
  • Napięcie zasobnika  U <16V
  • Czas podtrzymania:
    • TSB – 5 min
    • TELX –  2,5 min
    • TELX3 –  2 min