WSBO – MODUŁ KONTROLI STANU WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH ORAZ CIĄGŁOŚCI OBWODÓW nN

WSBO – MODUŁ KONTROLI STANU WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH ORAZ CIĄGŁOŚCI OBWODÓW nN

 • Kontrola bezpieczników na podstawie kontroli napięć przed i za bezpiecznikiem.
 • Lokalna sygnalizacja za pomocą LED.
 • Zdalna sygnalizacja – alarm zbiorczy z obiektu lub alarmy z każdego odpływu niezależne
 • Możliwość blokowania sygnalizacji z poszczególnych odpływów podczas prac konserwacyjnych.
 • Kontrola zgodności faz przed i za bezpiecznikiem.
 • Kontrola napięć wstecznych.
 • Kompatybilny ze wszystkimi typowymi wkładkami bezpiecznikowymi.
 • Zasilany z kontrolowanych szyn.
Kategoria:
 • Monitoring odpływów jedno i trójfazowych
 • Lokalna sygnalizacja przepalenia bezpiecznika za pomocą LED (dla każdej fazy osobno lub zbiorczo dla każdego odpływu trójazowego)
 • Zdalna sygnalizacja przepalenia bezpiecznika (zbiorcza lub dla każdego odpływu trójfazowego oddzielnie)
 • Niskokosztowe rozwiązanie do zdalnego monitorowania stanu bezpieczników
 • Elastyczna konfiguracja i łatwa dobudowa dodatkowych modułów
 • Możliwość odstawienia sygnalizacji poszczególnych odpływów podczas prac konserwacyjnych
 • Rozwiązania dostosowane do standardów poszczególnych OSD
 • Nie wymaga zewnętrznego zasilania (zasilanie z toru pomiarowego)
 • Niski pobór energii
 • Operatorzy systemów elektroenergetycznych
 • Zakłady przemysłowe
 • Osiedla mieszkaniowe
 • Obiekty kubaturowe użytku publicznego

Typ B

Zbiorcze wyjście sygnalizacyjne dla wszystkich odpływów

Rodzaje modułów:

 • WSBO3b – kontrola trzech pól (9 bezpieczników)
 • WSBO5 – kontrola pięciu pól (15 bezpieczników)

Typ wejść pomiarowych:  złącza wtykowe

Typ wyjścia sygnalizacyjnego:  1 wyjście stykowe NO zbiorcze dla kontrolowanych obwodów

Sygnalizacja lokalna:

 • Lokalna sygnalizacja przepalenia jednego z bezpieczników w odpływie.
 • Sygnalizacja odstawienia sygnalizacji zdalnej dla danego odpływu.

Typ C

Wyjście sygnalizacyjne dla każdego odpływu oddzielne

Rodzaje modułów:

 • WSBO3c – kontrola trzech pól (9 bezpieczników)

Typ wejść pomiarowych: złącza wtykowe

Typ wyjścia sygnalizacyjnego:    3 wyjścia stykowe NO dla każdego obwodu oddzielne

Sygnalizacja lokalna:

 • Lokalna sygnalizacja przepalenia jednego z bezpieczników w odpływie.
 • Sygnalizacja odstawienia sygnalizacji zdalnej dla danego odpływu.